תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

 1. כללי
  1.1. השימוש באתר האינטרנט ו/או דף הנחיתה של פורסט אלמנט כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר האינטרנט ו/או דף הנחיתה מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה כלפי פורסט אלמנט , או משווקת המוצר פא – ג'ן, או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה.
 2. מוצרים
  2.1. החברה רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את תוכן האתר ו/או דף הנחיתה ואת המוצרים הנמכרים בו. העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד, החברה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימאליים כלשהם.
 3. רכישות מוצרים באתר
  3.1. בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף, המכובד בישראל, רשאים לרכוש מוצרים באתר המדובר, בתנאי שמסרו את הפרטים המתבקשים במהלך הרכישה, כמו כן רשאים לרכוש מוצרים באתר ו/או בדף הנחיתה.
  3.2. למרות זאת, החברה רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים מהאתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את זכאותם לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  o אם בעת ההרשמה באתר מסרתם במתכוון פרטים שגויים.
  o אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם.
  o אם השתמשתם בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  o אם הפרתם את תנאי הסכם זה.
  o בשלב התשלום של כל עסקה תבצע החברה בדיקה של כרטיס האשראי דרך חברת סליקה והעסקה תאושר בכפוף לאישור חברת האשראי. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ו/או מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  o באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, פורסט אלמנט תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. קבלת המוצר/ים תהא על אחריות המזמין בלבד. פורסט אלמנט מסירה כל אחריות לאי קבלת המוצרים, אם מצידה שלחה עם חברת שליחויות מסודרת.
 4. מועדים ואופן אספקה
  4.1. מובהר בזאת כי לא תהיה לכם כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בגין המשלוח מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה.
  4.2. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לעיכובים שנובעים ממסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש או עיכובים שנובעים מחברת השילוח, יחד עם זאת, אנו מתחייבים שתקבלו את המוצר תוך 2 ימי עסקים, במידה ולא קיבלתם תוך 2 ימי עסקים – הנכם רשאים לבטל את העסקה ולקבל את מלוא כספכם בחזרה.
 5. שינויים וביטולים
  5.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ו/או תקנות הגנת הצרכן (להלן :”חוק הגנת הצרכן “) כפי שיפורט להלן,
  5.2. ביטול עסקה / מכירה ע”י לקוח לפני משלוח המוצר : במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה / מכירה לפני שהמשלוח נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול במייל לכתובת: support@forestelement.com או בטלפון: 077-9971756 והעסקה תבוטל במיידית ללא חיוב נוסף כלשהו וללא התניה
  5.3. במידה ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום , בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  5.4. בדיקת המשלוח: הנכם מתבקשים לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לכם בצמוד למשלוח (או לחשבונית שנשלחה לכם למייל שהזנתם במערכת), מבלי לעכב את השליח. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכלו לפנות לשירות הלקוחות שלנו דרך כתובת המייל support@forestelement.com או לטלפון: 077-9971756 תוך 24 שעות ממועד האספקה. במידה והמוצר שהגיע פגום בדרך כל שהיא, החברה תדאג לספק מוצר חדש ללקוח על חשבונה.
 6. עדכון מחירים
  6.1. החברה זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
 7. מע”מ
  7.1. כל המחירים המפורטים באתר פורסט אלמנט/פא-ג'ן נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ.
 8. אמצעי התשלום
  8.1. אתר האינטרנט מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידכם. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, עליכם להיות בעלי תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.
  8.2. פורסט אלמנט / פא-ג'ן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שהאתר מכבד.
 9. תנאי ומועדי התשלום
  9.1. תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם להחלטת החברה. מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורכם בעת אישור ההזמנה.
  9.2. אנו מאמינים בטובת הלקוח, ולכן, אין אצלינו אותיות קטנות – כשאנו מבטיחים, אנו גם עומדים מאחורי זה.
  החזר כספי מלא – תנאים:
  תנאי החברה בעניין החזרים כספיים וביטולי עסקאות:
  אנו מחשבים 14 ימים (לא 14 ימי עסקים) מהיום בו קיבלת את המוצר. יום קבלת המוצר זהו היום שבו חברת המשלוחים סיימה את פעילות המשלוח ודיווחה לנו על משלוח שהושלם. באם קיבלנו דיווח על משלוח שהושלם, אך הלקוח/ה לא קיבלה את הזמנתה, יהיה עליה ליצור קשר עם חברת המשלוחים. פורסט אלמנט מסירה כל אחריות על התנהלות חברת המשלוחים.
  במקרה של החזר כספי, אנו נושאים בעלויות שונות מול חברת הסליקה וגופים נוספים ולכן אנו נחזיר את הסכום ששילמת בקיזוז של 10% דמי ביטול או 45 שקלים – הגבוה מביניהם.
  במקרה של ביטול עסקה, אנו נגיש בקשה לביטול עסקה לחברת האשראי דרכה בוצעה הרכישה. לאחר הגשת הבקשה – אין זה באחריותנו להחזר הכספי ולכן, מחובת בעל הכרטיס לוודא מול חברת האשראי כי אכן בוצע החזר כספי. מאידך, פורסט אלמנט אכן תוודא אישור חברת האשראי על ביטול העסקה במידת הצורך.
  אין ביטול על עסקאות שנעשו במזומן.
  עסקאות שנעשו דרך אפליקציות שונות כגון: פיי-בוקס, פפר-פיי או ביט יוחזרו אך ורק אל מספר חשבון הבנק של המשלם, תחת כל תנאים אלו.
  במקרה של בקשה לביטול עסקה ו/או החזר כספי, על הלקוח להחזיר את המוצר כשהוא שלם ובאריזתו המקורית (גם אם נפתח ונעשה בו שימוש) אל משרדי החברה ורק לאחר מכן תוגש בקשה לביטול העסקה על ידינו לחברת האשראי.
  החזרת המוצר תתבצע על ידי חברת משלוחים כגון צ'יטה או דואר ישראל בלבד, עם אפשרות למעקב. כל דרך אחרת – לא תתקבל על ידינו ותחשב כאי מסירה.
  בעצם פתיחת המוצר (הסרת הניילון העוטף), הנך מאשר/ת את התנאים הרשומים כאן ומסכימ/ה להם.
  ידוע לך, כי כפי שרשום על התווית של כל מוצר, רצוי להיוועץ ברופא לפני השימוש. אנו מסירים אחריות כלשהי להחזר, תביעה או תלונה כלשהי במידה ולא פנית לרופא לפני השימוש.
  בקשות להחזר כספי יעשו תוך כדי פניה רשמית למחלקת שירות לקוחות בטלפון או במייל.
  רק לקוחות חדשים יהיו זכאים להחזר. אם כבר ביצעת רכישה אצלנו בעבר, ביטלת ורכשת שוב, לא תהיה זכאות להחזר. (לקוחות חדשים נמדדים הן לפי השם המלא, מספר תעודת הזהות ו/או אמצעי התשלום, כאשר מספיק כי אחד מנתונים אלה מופיע במערכת החברה). החברה רשאית להחליט מי נחשב כלקוח חדש וזכאי להחזר.
  במהלך 14 ימים אלו, יש ללקוח/ה הזדמנות אמיתית לנסות את המוצר ולהבחין בתוצאות שהוא מקבל מהשימוש בו.
  יחד עם זאת, לכל אדם יש קרקפת שונה, סוג עור שונה, זקיקי שיער חיים או מתים או לא קיימים כלל, הלקוח נמצא בטיפול תרופתי כזה או אחר שעשוי להשפיע על תוצאות השימוש במוצר, והתוצאות משתנות מאדם לאדם.
  ולכן, אם הלקוח אינו מבחין בשינוי כלשהו, או אינו מרוצה מהמוצר – הוא רשאי לפנות אלינו בכתב למייל ו/או לטלפון המצוינים מטה ולבקש את מלוא כספו בחזרה.
  מעצם ביצוע ההחזר הכספי וקבלת ההחזר אצל הלקוח המבקש – לא תהיה ללקוח כל טענה נוספת, תלונה או ערעור ו/או אי-הסכמה על הסכום המבוקש או על כל סכום אחר.
  במקרה של רכישת יותר ממוצר אחד, והתלונה היא על אחד המוצרים, הלקוח מסכים כי ההחזר יהיה בהתאם לשווי המוצר ביום הרכישה ובכפוף לתנאים הרשומים כאן.
 10. מבצעים, הטבות והנחות
  10.1. האתר מציע מבצעי-קניה, הטבות והנחות ללקוחותיו. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות שונות בהתאם לצרכיה או רצונה, וכמו כן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  10.2.אין כפל על המבצעים, ההטבות או ההנחות באתר.
 11. כרטיס ההטבות:

הכרטיס ניתן חינם ל500 הרוכשות הראשונות. לאחר מכן המחיר יהיה 29 שקלים. תשלום חד פעמי. ההטבה היא 10% על כל המוצרים באתר. ברכישה דרך האתר בלבד. (לא כולל רכישת רולר בודדת). בהזנת תאריך הלידה, תישלח הודעת SMS עם הטבה נוספת. יש כפל מבצעים לבעלי כרטיס ההטבות. ברכישת אחד ממוצרי החברה, הינך מאשר/ת קבלת מידע פרסומי כזה או אחר מהחברה שלנו. אין אנו מפרסמים את פרטי הגולשים לצד שלישי ולא משתפים אותם עם אף גורם אחר (מלבד מערכת רשימות התפוצה בה אנו משתמשים). בעלי כרטיס ההטבות בלבד – ייהנו מכפל מבצעים והטבות דרך רכישה טלפונית/וואטסאפ. כרטיס ההטבות אינו מוגבל בתוקף וניתן למימוש לבעל הכרטיס בלבד. משמעות כפל המבצעים היא – שימוש בעד 2 מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות המוצעות מאיתנו באתר החברה בלבד. כרטיס שאבד/הושחת – לא ניתן לשיחזור. אך כל המידע על הלקוח נמצאים במאגרינו וניתנים לשיחזור.

 1. נקודות:

בכל רכישה באתר – ייצברו נקודות הטבה לטובת הרוכש/ת בגובה 10% מגובה הרכישה. לדוגמא – רכישה של 100 שקלים תניב לרוכש/ת 10 נקודות.

שימוש בנקודות יתבצע בצורה הבאה: כל נקודה שווה שקל. 100 נקודות הן 100 שקלים כדין.

השימוש בנקודות ייעשה טלפונית בלבד בחיוג למספר: 077-9971756 או בהתכתבות למספר הוואטסאפ:  073-7411643.

 1. 13. שינוי תקנון זה
  13.1.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר בכל עת שתראה לנכון, על פי שיקול דעתה המוחלט. על המשתמשים יש את האחריות לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
 2. שונות
  14.1 החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מובהר כי החברה איננה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש באתר הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה.
  14.2 אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לקבל עצות בתחומים שונים, בין באמצעות התכתבות ישירה, בין באמצעות כתבות, בין באמצעות פרסומות ובין בדרכים אחרות, ופורסט אלמנט ומשווקת ויצרנית המוצר פא – ג'ן, איננה ממליצה או מחווה דעה ביחס לעצות הניתנות באתר. מובהר בזאת כי העצות הניתנות באתר אינן באות להחליף ייעוץ רפואי, לאור זאת, כל אדם שסובל מבעיה בריאותית כלשהי, לרבות בעיות עור, אלרגיות או רגישויות כלשהן – חייב להיוועץ ברופא בטרם השימוש במוצר. פורסט אלמנט ומשווקת ויצרנית המוצר פא – ג'ן, לא תהיה אחראית לטיב העצות הניתנות באתר ולא תהיה אחראית להשפעת המוצרים המומלצים.
  14.3.כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמה של החברה שייך באופן בלעדי לחברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. ניתן לפנות בכל שאלה בקשר עם השימוש באתר החברה על ידי דואר אלקטרוני support@forestelement.com
  14.4.על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  14.5.מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
  14.6 בעצם מילוי הפרטים מביע כל משתמש את הסכמתו למשלוח חומר דיוור שיווקי ו/או פרסומי ו/או כל חומר אחר על ידי החברה ו/או הקבוצה לכתובת הדואר האלקטרוני שלו ו/או לכתובת מגוריו ו/או למשלוח מסרונים ישירות למכשיר הטלפון הנייד שלו והכל בהתאם לתקנון זה ולסייגים ולתנאים המופיעים לצד אישור הלקוח לקבלת דיוור פרסומי כאמור.
  לכל שאלה או פרטים נוספים ניתן לפנות אלינו בכתב או בטלפון המצויים כאן. זמן תגובה למיילים תוך 3 ימי עסקים ומענה טלפוני מהיר : )

support@forestelement.com ♥ 077-9971756 

אין המדובר בהמלצה לרכישת מוצר כלשהו, או בהצהרה לגבי יעילותם או תכונותיהם. מוצריה של פורסט אלמנט ו/או פא-ג'ן אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה כלשהי. ההסתמכות על המידע המפורט להלן היא על אחריות הקורא בלבד ומומלץ להתייעץ עם רופא מוסמך טרם רכישת מוצר כלשהו.
כל הזכויות שמורות © | פא-ג'ן מבית פורסט אלמנט | צור יצחק
הקנייה באתר מאובטחת בתקן

האתר מאובטח בתקן PCI-DDS
כרטיסי אשראי
האתר מאובטח בתקן PCI-DSS
שינוי גודל גופנים

יצירת קשר